Навършват се 132 години от Съединението на България

Историята помни. И разказва: "След разпокъсването на българските земи, според Берлинския договор - 1(13) юли 1878 г, общонароден идеал на българите става националното обединение. Kато се съединят Северна и Южна България и се освободят и присъединят Македония и Одринско, които според Берлинския договор остават под османска власт." 6 септември 1885 г. е